Redigering av offentlig regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap >

Redigering av offentlig regnskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Offentlig regnskap har følgende innhold, og kommer i den rekkefølgen som er beskrevet nedenfor:

Forside

Innholdsfortegnelse

Årsberetning

Regnskapsoppstillingsplan

Underskrifter

Startnoter

Nummererte noter

Sluttnoter

Egen rapport: Kontantstrømoppstilling

Redigering av offentlig regnskap finnes på menyen Rapporter > Redigering av offentlig regnskap. Redigering av offentlig regnskap finnes også tilgjengelig som valg på navigatorens skillekort Oppgaver.

Redigering av kontantstrømoppstillingen finnes imidlertid i menyen Rapporter > Redigering av Kontantstrømoppstilling.

I menyen for redigering av offentlig regnskap, finnes følgende skillekort:

Oversikt

Forside

Innholdsfortegnelse

Årsberetning

Startnoter

Sluttnoter

Annet