Redigering av oppstillingsplan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap > Linjeredigering-skillekortet >

Redigering av oppstillingsplan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oppstillingsplanen har som standard den oppstillingsplanen som er definert i regnskapslovens §6-1 for resultatregnskap og regnskapslovens §6-2 for balanse.

Redigering av oppstillingsplanen har muligheter for å legge til egendefinerte linjer. Om å legge til egendefinerte linjer, se Oversikt-skillekortet med funksjonsoversikt.

I selve oppstillingsplanen kan følgende gjøres (i tillegg til det som er nevnt under Oversikt-skillekortet med funksjonsoversikt):

Endre tekst på regnskapslinjer

Endre tekst på sumlinjer

Legge til nummererte noter, redigere notene, slette noter, henvise noter til regnskapslinjer osv. Se under Redigering av nummererte noter om slik noteredigering.

Det er også mulig å flytte konti fra en regnskapslinje til en annen regnskapslinje uten å forlate oppstillingsplanen. Dette gjøres på følgende måte med dra-og-slipp-funksjonalitet:

Dersom den linjen du ønsker å dra en konto TIL, er skjult, må du først aktivere funksjonen "Vis skjulte linjer i grått". Denne funksjonen er forklart under Oversikt-skillekortet med funksjonsoversikt.

Trykk på pluss-knappen foran en regnskapslinje.

         

Pek med musen på radio-knappen som er foran en konto, hold venstre musknapp nede mens du drar kontoen til en annen regnskapslinje og slipper kontoen når markøren er like under den regnskapslinjen som du ønsker å dra kontoen til.

         

og resultatet av dette blir slik:

         

OBS!

Et alternativ til slik dra-og-slipp, er å gå til menyen for redigering av kontoplan, og der endre kontoens lenking til offentlig regnskap. Funksjonen for dra-og-slipp vil også endre lenkingen på kontoen slik den vises i redigering av kontoplan.

Se også:

Oversikt-skillekortet med funksjonsoversikt.

Se også Redigering av nummererte noter for opplysninger om noter til oppstillingsplanen.