Forside-skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap >

Forside-skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På skillekortet Forside redigeres den ønskede forside til offentlig regnskap.

Det er mulig å ha flere forsider, men kun en forside kan velges for bruk. Det er ikke mulig å velge flere forsider samtidig.

Den røde pilen viser hvor man velger den aktive forside.

Det er en egen knapp for å lage et nytt, tomt element og for å slette valgt element.

Det er en rød ring rundt funksjonsknappen for å hente inn standard forside fra programmets forside-samling.

De øvrige verktøyknappene er tekstbehandlingsfunksjoner som er forklart nærmere under Tekstbehandlingsfunksjoner.

Det er mulig å velge om denne delen av offentlig regnskap skal være med på rapporten eller ikke. Dette velges på skillekortet Annet.