Innholdsfortegnelse-skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap >

Innholdsfortegnelse-skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Innholdsfortegnelse er en ren tekstbehandlingsside.

Verktøyknappene er tekstbehandlingsfunksjoner som er forklart nærmere under Tekstbehandlingsfunksjoner.

Det er mulig å velge om denne delen av offentlig regnskap skal være med på rapporten eller ikke. Dette velges på skillekortet Annet.