Annet-skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap >

Annet-skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På skillekortet "Annet" i Redigering av offentlig regnskap kan du gjøre følgende:

Registrere tekst for underskrift. Denne delen kommer direkte under balansen i offentlig regnskap.

Angi hvilke deler av offentlig regnskap som skal være med i rapporten "Offentlig regnskap".

Angi på hvilken måte negative tall skal presenteres. Alternativene er enten innledende minus-tegn foran tallene eller parentes rundt tallene. Med negative tall menes tall som har avvikende fortegn fra normalt fortegn.