Sluttnote-skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap >

Sluttnote-skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På skillekortet Sluttnote redigeres de ønskede startnoter til offentlig regnskap.

Det er mulig å ha flere sluttnoter, og for hver sluttnote kan man velge om den skal være med på utskriften eller ikke.

 

Den røde pilen viser hvor man velger om den enkelte sluttnoten skal være med i rapporten eller ikke..

Det er en egen knapp for å lage et nytt, tomt element og for å slette valgt element.

Det er en rød ring rundt funksjonsknappen for å hente inn standard sluttnote fra programmets standardnote-samling.

De øvrige verktøyknappene er tekstbehandlingsfunksjoner som er forklart nærmere under Tekstbehandlingsfunksjoner.

På skillekortet Annet kan man velge om noter skal være med på utskriften eller ikke. Dette valget gjelder både for startnoter, sluttnoter og nummererte noter under ett.

Sluttnoter vil i rekkefølge komme etter nummererte noter ved utskrift av offentlig regnskap.