Årsberetning-skillekortet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap >

Årsberetning-skillekortet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På skillekortet Årsberetning redigeres den ønskede årsberetning til offentlig regnskap.

Det er mulig å ha flere årsberetninger, men kun en årsberetning kan velges for bruk. Det er ikke mulig å velge flere årsberetninger samtidig.

Den røde pilen viser hvor man velger den aktive årsberetning.

Det er en egen knapp for å lage et nytt, tomt element og for å slette valgt element.

Det er en rød ring rundt funksjonsknappen for å hente inn standard årsberetning fra programmets årsberetnings-samling.

De øvrige verktøyknappene er tekstbehandlingsfunksjoner som er forklart nærmere under Tekstbehandlingsfunksjoner.

Det er mulig å velge om denne delen av offentlig regnskap skal være med på rapporten eller ikke. Dette velges på skillekortet Annet.