Aksjer i andre selskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap > Linjeredigering-skillekortet >

Aksjer i andre selskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I menyen Avslutning - Aksjer i andre selskaper kan man registrere oversikt over aksjer som man eier, og vil gi følgende muligheter:

Utfylling av aksjeverdier på RF-1028 Selvangivelse for AS mv og RF-1215 Selskapsoppgave DLS (formuesverdier).

Noteopplysninger med oversikt over konsernselskaper.

Noteopplysninger med oversikt over aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter.

Noteopplysninger om aksjer i andre selskaper.

Rapport med oversikt over aksjer tilsvarende de noteopplysningene som er nevnt over.

Noteopplysningene legges inn fra funksjonen for standardnoter. Noteopplysningene oppdateres automatisk.

I redigeringsbildet kan man enkelt veksle mellom ulike registreringsmodus:

Registrere formuesverdi (Visma Finale Årsoppgjør)

Registrere konsernforhold og noter om konsern, datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter.

Registrere opplysninger for noter om andre aksjer.

Se også

Regneuttrykk i formler