Standardnote for skatter og disponering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap > Linjeredigering-skillekortet >

Standardnote for skatter og disponering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Standardnotene for skatteberegning og disponering genereres automatisk av programmet. Noten hentes fra ved hjelp av funksjonen for standardnoter.

Notene genereres automatisk hver gang "Hent standardnote"-knappen aktiviseres. Notene blir ikke oppdatert automatisk etter at den er hentet inn som en note.

Dersom du ønsker å endre utseendet på standardnote for skatteberegning og disponering, kan du gjøre dette ved å lage deg et nytt stilsett for arbeidsrapporten skatt og disponering. Stilsettet tilpasser du til det utseendet som du ønsker.

Når Standardnotene for skatteberegning og disponering blir generert, genereres den med det utseende som er definert som brukerens valgte stilsett i arbeidsrapporten Skatteberegning og disponering.