Standardnote for avskrivningstablå

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapporter og rapportfunksjoner > Offentlig regnskap > Redigering av offentlig regnskap > Linjeredigering-skillekortet >

Standardnote for avskrivningstablå

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Standardnoten for varige driftsmidler genereres automatisk av programmet. Noten hentes fra ved hjelp av funksjonen for standardnoter.

Noten genereres automatisk hver gang "Hent standardnote"-knappen aktiviseres. Noten blir ikke oppdatert automatisk etter at den er hentet inn som en note.

Dersom du ønsker å endre utseendet på standardnote for varige driftsmidler, kan du gjøre dette ved å lage deg et nytt stilsett for arbeidsrapporten Avskrivningstablå. Stilsettet tilpasser du til det utseendet som du ønsker.

Når note for avskrivningstablå blir generert, genereres den med det utseende som er definert som brukerens valgte stilsett i arbeidsrapporten Avskrivningstablå.