Sikkerhetskopiering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Sikkerhetskopiering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lage sikkerhetskopi

Lage sikkerhetskopi (generelt)

Sikkerhetskopiering av aktiv klient

Gjenopprette fra sikkerhetskopi

Gjenopprette fra sikkerhetskopi (generelt)

Spesielt om gjenoppretting i Visma Finale Driftsmidler

Spesielle funksjoner

Filnavn på sikkerhetskopi

Sende sikkerhetskopi pr e-post

Motta og gjenopprette sikkerhetskopier fra e-post

Teknisk informasjon om sikkerhetskopiering