Gjenopprett fra sikkerhetskopi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering >

Gjenopprett fra sikkerhetskopi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Gjenopprettelse av sikkerhetskopi er felles for alle Visma Finale-programmene.  Følgende programmer har likevel enkelte særtrekk mht sikkerhetskopieringsfunksjonene som er omtalt her:

Visma Finale Driftsmidler, se Spesielt om gjenoppretting i Visma Finale Driftsmidler.

Gjenoppretting av sikkerhetskopi finnes i alle Visma Finale-programmene i menyen  Tilleggsfunksjoner > Sikkerhetskopiering > Gjenopprett fra sikkerhetskopi :

 

Funksjon

Forklaring

Sortere klientoversikt

Klikke på kolonneoverskriftene for sortering av klientoversikten. Klikk en gang til i kolonneoverskriften for å veksle mellom stigende og synkende sortering.

Søke i klientoversikten

Skriv inn nummer eller navn for å søke etter klient.

Velge katalog der sikkerhetskopien er lagret

For å velge katalog hvor sikkerhetskopien er lagret, velges knappen til høyre for Gjenopprett fra-feltet. Det er også mulig å skrive katalognavnet direkte inn i feltet.

Dersom man ikke finner klienten i oversikten, kan dette skyldes at man har valgt ikke bare katalogen for sikkerhetskopien, men også selve sikkerhetskopien. Velg katalogen der sikkerhetskopien finnes, og ikke selve ZIP-filen (ZIP-filen er selve sikkerhetskopien, og skal ikke velges).

Velge klientkatalog (Katalog der klientdataene skal legges tilbake til)

For å velge katalog hvor sikkerhetskopien er lagret, velges knappen til høyre for Gjenopprett til-feltet. Det er også mulig å skrive katalognavnet direkte inn i feltet.

Velge klient for gjenoppretting

Det er kun mulig å gjenopprette klienter enkeltvis. Klienter velges med å holde musepekeren over klienten og velge med venstre museknapp. Etter at klient er valgt, kan klient endres, enten med piltaster eller ved å peke på en annen klient og trykke inn venstre museknapp.

Starte gjenoppretting

Trykk på verktøyknappen for å starte gjenoppretting av klienten.

 

       Detaljer om funksjonen

For Visma Finale Driftsmidler, se også Spesielt om gjenoppretting i Visma Finale Driftsmidler.

Avbryt gjenoppretting

Ved å velge Avbryt, avbrytes gjenopprettingen, og klientoversikten lukkes. Dette gir samme effekt som å gå til en annen funksjon i programmet direkte uten å velge gjenoppretting.

Endre klientnummeret på sikkerhetskopien før gjenoppretting.

Ved å trykke på verktøyknappen Endre klientnummer (før gjenoppretting foretas), vil man kunne endre klientnummeret på selve sikkerhetskopien. Etter at klientnummeret er endret, foretas selve gjenopprettingen.

       Skjermbilde for endring av klientnummer