Spesielt om gjenoppretting i Visma Finale Driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering > Gjenopprett fra sikkerhetskopi >

Spesielt om gjenoppretting i Visma Finale Driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved gjenoppretting av sikkerhetskopi i Visma Finale Driftsmidler, er det følgende særtrekk som avviker fra øvrige Visma Finale-programmer.

Visma Finale Driftsmidler har data som tildels er felles med Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering og også data som er spesifikk for Visma Finale Driftsmidler.

Sikkerhetskopien som blir tatt fra Visma Finale Driftsmidler omfatter alle data som brukes i Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering i tillegg til de data som er spesifikk for Visma Finale Driftsmidler.

Ved gjenoppretting av sikkerhetskopi i Visma Finale Driftsmidler, fremkommer derfor følgende melding før sikkerhetskopi blir lagt tilbake:

Dersom det krysses av i avkrysningsfeltet ovenfor, vil alle data fra både Visma Finale Driftsmidler, Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering bli gjenopprettet.

Dersom det ikke krysses av, vil kun driftsmiddeldatabasen bli gjenopprettet, og ingen data som vedrører Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering blir berørt.