Filnavn på sikkerhetskopi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering >

Filnavn på sikkerhetskopi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sikkerhetskopiene blir lagret med følgende navn på kopiene:

ZIPnnnnn.ZIP        Visma Finale Årsoppgjør

ZIPnnnnn.ZIP        Visma Finale Rapportering

ZIPnnnnn.ZIP        Visma Finale Konsolidering

DRMnnnnn.ZIP        Visma Finale Driftsmidler

nnnnnIPK.ZIP        Visma Finale Investor

FSWnnnnn.ZIP        Visma Finale Skatt

der nnnnn = klientnummeret i Visma Finale-produktet.