Sikkerhetskopiering av aktiv klient

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering > Lag sikkerhetskopi >

Sikkerhetskopiering av aktiv klient

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom du prøver å ta sikkerhetskopi av den klienten du i øyeblikket arbeider med, vil du få fram følgende melding:

For å ta sikkerhetskopi, må du først lukke klienten.