Sende sikkerhetskopi pr e-post

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sikkerhetskopiering > Lag sikkerhetskopi >

Sende sikkerhetskopi pr e-post

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er også mulig å sende en sikkerhetskopi direkte til e-post. Dette krever at du har tilleggsmodulen for e-post.

I sikkerhetskopi-bildet markerer du klienten, og trykker deretter på verktøy-knappen Send e-post.

Se også:

Motta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post