Regnskapsmessig avsetning til tap på kontrakter (Post 70)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Regnskapsmessig avsetning til tap på kontrakter (Post 70)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier :

Verdi pr 31.12. i fjor:

Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i fjor minus skattemessig verdi pr 31.12. i fjor i feltet Skm.31.12.ifjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten                

Verdi pr 31.12. i år:

Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i år minus skattemessig verdi pr 31.12. i år i feltet Skm.31.12.iår på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten

Standardkonti

Det finnes ikke standardkonto for denne forskjellsskjemaposten. Løsningen er å opprette en konto med f.eks. standardkonto 2989, og deretter endre henvisning til forskjellsskjema på kontoen til å henvise til denne forskjellsskjemaposten.

Normale brukerfeil på denne forskjellsskjemaposten:

Får ikke laget forskjell fordi standardkonto mangler. Om løsning på dette, se over.

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking

Tilvirkningskontrakter som ikke er fullført ved årsslutt (Post 21-23)