Regnskapsmessig verdi på pensjonspremiefond (innskudd) (Post 72)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Regnskapsmessig verdi på pensjonspremiefond (innskudd) (Post 72)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Regnskapsmessig verdi på pensjonspremiefond til post 71 blir hentet fra konto med STD-konto 1391. Kun regnskapsmessig verdi blir hentet inn til denne forskjellsskjemaposten.

Konti med STD-konto 1391 (konti med forskjellsskjemahenvisning til post 72), har en spesiell behandling av skattemessig verdi på denne kontoen, se Skattemessig avsetning til pensjonspremiefond (Post 73).

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier:

Verdi pr 31.12. i fjor:

KUN Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i fjor

Verdi pr 31.12. i år:

KUN Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i år

Standardkonti med henvisning til posten:

STD 1391 benyttes til denne forskjellsskjemaposten.

Se også:

Skattemessig avsetning til pensjonspremiefond (Post 73)

Regnskapsmessig verdi av pensjonsforpliktelser (Post 74)

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking