Skattemessig avsetning til pensjonspremiefond (Post 73)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Skattemessig avsetning til pensjonspremiefond (Post 73)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom det betales inn til pensjonspremiefondet etter regnskapsårets utgang der fradragsretten er i regnskapsåret, benyttes denne forskjellsskjemaposten til å kreve fradrag for denne innbetalingen.

Innbetalingen skal registreres som SKATTEMESSIG verdi av pensjonspremiefondet på STD-konto 1391 eller annen konto henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier :

Verdi pr 31.12. i fjor:

skattemessig verdi pr 31.12. i fjor i feltet Skm.31.12.ifjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten (Registreres med positivt fortegn)

Verdi pr 31.12. i år:

skattemessig verdi pr 31.12. i år i feltet Skm.31.12.iår på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten  (Registreres med positivt fortegn)

Standardkonti med henvisning til posten:

STD 1391 benyttes til denne forskjellsskjemaposten.

Normale brukerfeil:

Det kommer uønsket verdi inn i posten. Dette skyldes normalt at konto med STD 1391 har avkrysning for at skattemessig  verdi er lik regnskapsmessig verdi. Løsningen er da å fjerne denne avkryssingen i kontoplanen og registrere verdien kr 0,- i kontoplanen.

Skattemessig verdi endres etter at den er registrert. Dette skyldes normalt at konto med STD 1391 har avkrysning for at skattemessig  verdi er lik regnskapsmessig verdi. Løsningen er da å fjerne denne avkryssingen i kontoplanen og registrere verdien på nytt i kontoplanen.

Se også:

Regnskapsmessig verdi på pensjonspremiefond (innskudd) (Post 72)

Regnskapsmessig verdi av pensjonsforpliktelser (Post 74)

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking