Regnskapsmessig verdi av pensjonsforpliktelser (Post 74)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Regnskapsmessig verdi av pensjonsforpliktelser (Post 74)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellskjemaposten har følgende kilde til verdier :

Verdi pr 31.12. i fjor:

Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i fjor

Verdi pr 31.12. i år:

Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i år

Standardkonti

Denne forskjellsskjemaposten er registrert på standardkonto 2100 Pensjonsforpliktelser.

Vanlige brukerfeil på denne forskjellsskjemaposten:

Det kommer verdi inn i posten, men det er ikke ønskelig at verdi skal være i posten. Dette skyldes normalt at man har en konto som har lenking mot denne forskjellsskjemaposten som ikke skal være lenket mot posten. Posten henter inn regnskapsmessig verdi uten å hensynta beløp i skattemessig verdi. Så lenge en konto er lenket mot posten, og kontoen har saldo, vil det komme inn verdier her.

Se også:

Regnskapsmessig verdi på pensjonspremiefond (innskudd) (Post 72)

Skattemessig avsetning til pensjonspremiefond (Post 73)

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking