Andre forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier/resultat (Post 81)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Andre forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier/resultat (Post 81)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Disse 3 forskjellsskjemapostene er brukerdefinerte forskjellsskjemaposter som kan brukes til forskjeller som man ikke finner passer på noen av de øvrige postene i forskjellsskjemaet.

Funksjonaliteten er 2-delt for disse postene:

1.Registrere navn på posten(e).
2.Registrere verdier til postene.

Navngivelse av postene skjer direkte på RF-1217 Forskjeller, ved å markere et navnefelt med musen og skrive inn navn på skjemaposten.

Når det gjelder funksjonalitet for å få verdier inn på skjemapostene er dette beskrevet nedenfor:

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier:

Verdi pr 31.12. i fjor:

Regnskapsmessig verdi minus skattemessig verdi pr 31.12. i fjor i feltet Skm.31.12.ifjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten                

Verdi pr 31.12. i år:

Regnskapsmessig verdi minus skattemessig verdi pr 31.12. i år i feltet Skm.31.12.iår på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten

Standardkonti

Det finnes ikke standardkonti knyttet til noen av disse forskjellsskjemapostene.  Hver konto som skal med på posten, må lenkes til en av disse forskjellsskjemapostene særskilt.

Normale brukerfeil på denne forskjellsskjemaposten:

Får ikke navngitt forskjellsskjemaposten(e).  Dette registreres direkte i skjema!

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking