Aksjer og andre verdipapirer (Post 111-113)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Aksjer og andre verdipapirer (Post 111-113)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellskjemapostene har følgende kilde til verdier:

Regnskapsmessige verdier i fjor:

Utgående saldo i fjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Regnskapsmessige verdier i år:

Utgående saldo i år på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten.

Skattemessige verdier i fjor:

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i fjor" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Skattemessige verdier i år:

Kontoplanens felt "Skm. 31.12. i år" for alle konti henvist til denne forskjellsskjemaposten.

Standardkonti

En rekke standardkonti for aksjer og verdipapirer er henvist til posten.

Normale brukerfeil på denne forskjellsskjemaposten:

Den mest vanlige feilen gjøres på konti som ikke skal ha forskjeller ved at avkrysning i feltene RM=Sk.m. i fjor eller RM=Sk.m. i år mangler.

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking