Inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap (Post 115)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap (Post 115)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier :

Verdi pr 31.12. i fjor:

Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i fjor minus skattemessig verdi pr 31.12. i fjor i feltet Skm.31.12.ifjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten:

Standardkonto 1563 Utbytte utenfor fritaksmetoden tas med i denne posten med 100 % i denne posten (Skattemessig verdi kr 0).

Standardkonto 1564 Utbytte 3 % innenfor fritaksmetoden tas med med 3 % av regnskapsmessig verdi i denne posten (Skattemessig verdi = 97 % av regnskapsmessig verdi).

Dette skjer ved at skattemessig verdi automatisk blir satt til riktig verdi.

Verdi pr 31.12. i år:

Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i år minus skattemessig verdi pr 31.12. i år i feltet Skm.31.12.iår på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten

Standardkonto 1563 Utbytte utenfor fritaksmetoden tas med i denne posten med 100 % i denne posten (Skattemessig verdi kr 0).

Standardkonto 1564 Utbytte 3 % innenfor fritaksmetoden tas med med 3 % av regnskapsmessig verdi i denne posten (Skattemessig verdi = 97 % av regnskapsmessig verdi).

Dette skjer ved at skattemessig verdi automatisk blir satt til riktig verdi.

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking