Andre avsetninger for forpliktelser (Post 54)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Andre avsetninger for forpliktelser (Post 54)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier :

Verdi pr 31.12. i fjor:

Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i fjor minus skattemessig verdi pr 31.12. i fjor i feltet Skm.31.12.ifjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten                

Verdi pr 31.12. i år:

Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i år minus skattemessig verdi pr 31.12. i år i feltet Skm.31.12.iår på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten

Standardkonti

STD-konto nr 2180, 2971, 2975 og 2980 til 2989.

Normale brukerfeil på denne forskjellsskjemaposten

Feil fortegn for skattemessige verdier

Det er krysset av for at skattemessige verdier skal være lik regnskapsmessige verdier. I og med at kun forskjellene mellom RM- og SM-verdiene vises i posten, vil dette medføre at kr 0,- er registrert. Løsningen er å fjerne avkrysning i kontoplanen for at skattemessig verdi skal være lik regnskapsmessig, og deretter registrere korrekt skattemessig verdi direkte i feltet for skattemessig verdi i kontoplanen.

Konto som ønskes inn i denne posten, har ikke henvisning til forskjellsskjemaposten.

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking

Tilvirkningskontrakter som ikke er fullført ved årsslutt (Post 21-23)