Uopptjent inntekt (Post 53)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Uopptjent inntekt (Post 53)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forskjellsskjemaposten har følgende kilde til verdier :

Verdi pr 31.12. i fjor:

Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i fjor minus skattemessig verdi pr 31.12. i fjor i feltet Skm.31.12.ifjor på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten                

Verdi pr 31.12. i år:

Regnskapsmessig verdi på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten pr 31.12. i år minus skattemessig verdi pr 31.12. i år i feltet Skm.31.12.iår på konti med henvisning til forskjellsskjemaposten

Standardkonti

STD-konto nr 2160 (Langsiktig) og 2970 (Kortsiktig).

Normale brukerfeil på denne forskjellsskjemaposten:

Feil fortegn for skattemessige verdier

Det er krysset av for at skattemessige verdier skal være lik regnskapsmessige verdier. I og med at kun forskjellene mellom RM- og SM-verdiene vises i posten, vil dette medføre at kr 0,- er registrert. Løsningen er å fjerne avkrysning i kontoplanen for at skattemessig verdi skal være lik regnskapsmessig, og deretter registrere korrekt skattemessig verdi direkte i feltet for skattemessig verdi i kontoplanen.

Konto som ønskes inn i denne posten, har ikke henvisning til forskjellsskjemaposten.

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking