Betinget skattefrie avsetninger (Post 52)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller >

Betinget skattefrie avsetninger (Post 52)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det finnes ikke standardkonto for denne forskjellsskjemaposten.

Det registreres derfor en egen konto for denne posten, som henvises spesielt til forskjellsskjemaposten, og registreres med Utg. saldo i år = kr 0,00 og Utg. saldo i fjor = kr 0,00 og avsetningsbeløpet f.eks. kr 800.000 i fjor og f.eks. kr 400.000 i år på denne måten: (NB! Negative skattemessige beløp må registreres):

Dette vil gi følgende beløp i forskjellsskjemaet RF-1217:

Se også:

Oversikt over filtre i kontoplanen for forskjellsskjemaet

Generelt filter for feilsøking