Hva blir overført i deltakerlignede selskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt >

Hva blir overført i deltakerlignede selskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende emner finnes om overføring til Visma Finale Skatt i deltakerlignede selskaper:

Overføring fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til deltakerens selvangivelse

Overføring fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til ektefellens selvangivelse

Ektefellefordeling i ANS mv

Overføring fra RF-1213 Lottskjema

Se også:

Hva blir overført i personlige selskaper

Eksport av data i Visma Finale Årsoppgjør

Import av data i Visma Finale Skatt

Hvilke data må alltid registreres manuelt i Visma Finale Skatt