Overføring fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til ektefellens selvangivelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i deltakerlignede selskaper >

Overføring fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til ektefellens selvangivelse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende data overføres fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til ektefellens selvangivelse dersom ektefellefordeling er angitt.

Om angivelse av ektefellefordeling i ANS mv, se Ektefellefordeling i ANS mv.

Andel av ektefelles andel av netto formue overføres til følgende poster:

Positiv verdi til Post 4.5.4 Netto formue fra ektefelle

Negativ verdi til Post 4.5.4 Netto formue fra ektefelle

Ektefelles andel av alm. inntekt overføres til følgende poster:

Positiv verdi til Post 2.7.8 Alminnelig inntekt overført fra ektefelle

negativ verdi til post 3.2.19 Underskudd i næring

Ektefelles andel av tillegg i alminnelig inntekt overføres til følgende poster

Post 2.7.11 Tillegg i alm. Inntekt overført fra ektefelle

Ektefelles andel av andel gevinst / tap etter realisasjon av andel overføres til følgende poster:

Positiv verdi til Post 3.1.12 Gevinst ved realisasjon av andel

Negativ verdi til Post 3.3.12 Tap ved realisasjon av andel

Andel av Arbeidsgodtgjørelse overføres til følgende poster:

Post 1.7.7 Arbeidsgodtgjørelse Annen næring overført fra ektefelle

Post 1.7.6 Arbeidsgodtgjørelse Primærnæring overført fra ektefelle

Se også:

Oversikt over deltakerlignede selskaper

Overføring fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til deltakerens selvangivelse

Ektefellefordeling i ANS mv