Overføring fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til deltakerens selvangivelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i deltakerlignede selskaper >

Overføring fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til deltakerens selvangivelse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Andel av netto formue overføres til følgende poster:

Positiv verdi til Post 4.5.4 Netto formue

Negativ verdi til Post 4.8.1 Netto gjeld

Sum alminnelig inntekt overføres til følgende poster:

Type næring er fiske og familiebarnehage:

Positiv verdi til Post 2.7.7 Alminnelig inntekt primærnæring

Negativ verdi til Post 3.2.19 Underskudd i primærnæring

Type næring er annen næring:

Positiv verdi til Post 2.7.8 Alminnelig inntekt annen næring

Negativ verdi til Post 3.2.19 Underskudd i annen næring

Tillegg i alminnelig inntekt overføres til følgende poster:

Type næring er fiske og familiebarnehage:

Post 2.7.10 Tillegg i alm. Inntekt mellomsats

Type næring er annen næring:

Post 2.7.11 Tillegg i alm. Inntekt annen næring

Andel gevinst / tap etter realisasjon av andel overføres til følgende poster:

Positiv verdi til Post 3.1.12 Gevinst ved realisasjon av andel

Negativ verdi til Post 3.3.12 Tap ved realisasjon av andel

Arbeidsgodtgjørelse overføres til følgende poster:

Post 1.7.1 Arbeidsgodtgjørelse fiske og familiebarnehage

Post 1.7.4 Arbeidsgodtgjørelse Annen næring

Se også:

Oversikt over deltakerlignede selskaper

Overføring fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til ektefellens selvangivelse

Ektefellefordeling i ANS mv