Ektefellefordeling i ANS mv

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i deltakerlignede selskaper >

Ektefellefordeling i ANS mv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For deltakerlignede selskaper kan det foretas ektefellefordeling av inntekts- og formuesposter i RF-1221 Deltakers deltakeroppgave for deltakerlignede selskaper (DLS).

Dersom det er fordeling mellom ektefeller, angis dette slik:

I menyen Eiere > Eierinformasjon krysset det av for fordeling til ektefelle:

Krysse av for "Ektefelle" dersom det er ektefellefordeling.

For å kunne overføre verdier til Visma Finale Skatt til ektefellens selvangivelse, må følgende også angis:

1. Ektefelles fødselsnummer (11 sifre)

2. Ektefellens klientnummer i Visma Finale Skatt.

Selve fordelingen av inntekts- og formuesposter mellom ektefeller foretas i menyen Eiere > Skjemainformasjon slik:

Ektefelles andel av inntekter og formue angis enten med prosentandel eller i beløp.

Dersom det er underskudd, er det ikke mulig å fordele underskuddet i post 102h, da det i RF-1030 Selvangivelse ikke er mulig med ektefellefordeling av denne posten hvis underskudd. Ifølge Skatteetaten følger det av ligningspraksis at ektefellefordelignav underskudd ikke er mulig.

Ektefelles andel eller beløp trekkes fra innehaverens beløp i skjemautfyllingen ut fra det som er registrert i dette skjermbildet.

Kolonnene for ektefellefordeling vil ikke vises dersom ektefellefordeling ikke er angitt.

Se også:

Oversikt over deltakerlignede selskaper

Overføring fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til deltakerens selvangivelse

Overføring fra RF-1221 Deltakeroppgave ANS til ektefellens selvangivelse