Overføring fra RF-1213 Lottskjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i personlige selskaper >

Overføring fra RF-1213 Lottskjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjema RF-1213 kan eksistere for både innehaver og ektefelle i ektefelleforetak, eventuelt for eneeier i eneeierforetak.

Skjemaet kan også opprettes i et ansvarlig selskap for de enkelte deltakerne.

Skjemaet identifiseres alltid med fødselsnummeret ved at skjemaets fødselsnummer må være identisk med fødselsnummeret i eierregisteret.

Følgende overføres for de enkelte skjemaer:

Post 117 Beregnet næringsinntekt overføres til Post 1.6.1 Personinntekt Primærnæring.

Post 117 Beregnet næringsinntekt overføres til Post 2.7.3 Næringsinntekt Fiske.

Post 300 Fiskerfradrag overføres til Post 3.2.14 Fiskerfradrag.

Overføring av verdier skjer for alle eiere i ANS, DA, KS mv samt for innehaver i personlig selskap og for innehaver og ektefelle i ektefelleforetak.