Overføring av bankinnskudd og gjeld til kredittinstitusjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Utskrift, eksport og datautveksling > Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i personlige selskaper >

Overføring av bankinnskudd og gjeld til kredittinstitusjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På personlige selskaper hentes det inn preutfylte data fra Altinn til Visma Finale Skatt.

Preutfylte data er tilgjengelig fra ca 20. mars - 1. april i året etter inntektsåret.

Normal-valget ved overføring til Visma Finale Skatt er at disse preutfylte dataene blir brukt når det finnes slike.

Dette betyr at man i Visma Finale Skatt normalt ikke overføres følgende poster til Altinn:

Bankinnskudd

Dog likevel utenlandske bankinnskudd dersom disse er registrert i RF-1231 Utenlandske bankinnskudd og BSU.

Renteinntekt på bankinnskudd (Standardkontokode 8051 Renter på bankinnskudd)

Dog likevel renter på utenlandske bankinnskudd dersom disse er registrert i RF-1231 Utenlandske bankinnskudd og BSU.

Gjeld til kredittinstitusjoner

Renter på gjeld til kredittinstitusjoner (STD 8151 Rentekostnad bank og STD 8154 Renter/provisjon kassekreditt

Dersom man velger å overføre bankposter fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt, overføres følgende poster:

Ved bruk av RF-1175 Næringsoppgave 1:

Bankinnskudd:

RF-1175 Næringsoppgave 1 post 1920 Bankinnskudd
+RF-1175 Næringsoppgave 1 post 1950 Bankinnskudd Skattetrekk
-beløp overført via RF-1231 Utenlandske bankinnskudd.

Renteinntekt bankinnskudd

Konti med standardkontokode 8051 Renteinntekter bank

Gjeld til kredittinstitusjoner

RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 2220 Foretaksgjeld til kredittinstitusjoner
+RF-1175 Næringsoppgave 1 Post 2380 Kassekreditt

Rentekostnad til kredittinstitusjoner

Konti med standardkontokode 8151 Rentekostnad bank

Ved bruk av RF-1167 Næringsoppgave 2:

Bankinnskudd:

RF-1167 Næringsoppgave 2 post 1920 Bankinnskudd

Renteinntekt bankinnskudd

Konti med standardkontokode 8151 Renteinntekter bank

Gjeld til kredittinstitusjoner

RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2380 Gjeld til kredittinstitusjoner

Rentekostnad til kredittinstitusjoner

Konti med standardkontokode 8151 Rentekostnad bank

Se også:

Hva blir overført i personlige selskaper

Hva blir overført i deltakerlignede selskaper

Eksport av data i Visma Finale Årsoppgjør

Import av data i Visma Finale Skatt

Hvilke data må alltid registreres manuelt i Visma Finale Skatt