Annen egenkapital i deltakerlignede selskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Annen egenkapital i deltakerlignede selskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Annen egenkapital i deltakerlignede selskaper fastsettes og beregnes slik:

Annen egenkapital for eiere består av følgende felter som fremkommer slik ved programmets beregninger og brukerens dataregistreringer:

Inngående verdi pr 1.1. i regnskapsåret.

Verdien er eierens samlede egenkapital med fradrag for den delen av eierens egenkapital som er eierens innbetalte egenkapital etter skattereglene.

Verdien pr 1.1. kommer fra linjen for annen egenkapital med kontoopplysninger og andel av konto, eventuelt overstyrt verdi i Eieropplysninger.

Overdragelse: Inngangsverdi på kjøpt andel (tillegg for):

Verdien kommer fra registrering av innbetalt kapital som overføres mellom eierne ved registrering av kjøp og salg av selskapsandeler i menyen Eiere > Prosentandeler og overdragelser på skillekortet Transaksjoner.

Overdragelse: Inngangsverdi på solgt andel (fradrag for):

Verdien kommer fra registrering av innbetalt kapital som overføres mellom eierne ved registrering av kjøp og salg av selskapsandeler i menyen Eiere > Prosentandeler og overdragelser på skillekortet Transaksjoner.

Uegentlige innskudd/uttak: Negativt privatuttak (fradrag for):

Denne verdien er en fradragsverdi for eieren som tilsvarer verdien som er tillagt innbetalt egenkapital for eieren. Se Innbetalt kapital i deltakerlignede selskaper.

Uegentlige innskudd/uttak: Skatt på overskudd ut over privatuttak (tillegg for):

Denne verdien er en fradragsverdi for eieren som tilsvarer verdien som er tillagt innbetalt egenkapital for eieren. Se Innbetalt kapital i deltakerlignede selskaper.

Uegentlige innskudd/uttak: Beregnet skatt på underskudd (fradrag for):

Denne verdien er en fradragsverdi for eieren som tilsvarer verdien som er tillagt innbetalt egenkapital for eieren. Se Innbetalt kapital i deltakerlignede selskaper.

Uttak av kontanter eller eierandeler (fradrag for):

Dette er privatuttak som ikke kommer inn under uttak av innbetalt kapital. Fordeling mellom eierne foretas i funksjonen for privatuttak.

Andre kapitalendringer (tillegg eller fradrag):

Slike kapitalendringer føres på konto for andre endringer i innbetalt kapital med standardkontokode 2058 og fordeles mellom eierne i funksjonen for privatuttak.

Verdi pr 31.12.

Verdi pr 31.12. er en summering av de ovenstående postene. Verdien blir overført som 1.1.-verdi ved overgang til nytt regnskapsår.

Se også:

Eieropplysninger

Kapitalinnskudd og privatuttak

Prosentandeler og overdragelser

Registrering av inntreden i et selskap

Registrering av innløsning av eierandel

Registrering av kjøp og salg av eierandeler