Registrering av kapitalinnskudd og privatuttak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Registrering av kapitalinnskudd og privatuttak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kapitalinnskudd og privatuttak er ulikt for personlig næringsdrivende og for deltakerlignede selskaper.

Disse funksjonene er derfor beskrevet særskilt for hver av selskapstypene:

Kapitalinnskudd og privatuttak for personlig næringsdrivende

Kapitalinnskudd og privatuttak for deltakerlignede selskaper

Standardkonti for privatuttak