Kapitalinnskudd og privatuttak for deltakerlignede selskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Kapitalinnskudd og privatuttak for deltakerlignede selskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deltakerlignede selskaper kan ha fra 2 til mange eiere.

Alle bevegelser i egenkapitalen i året skal bokføres på kapitalinnskudds- eller privatuttakskonti.

En konto for privatuttak eller kapitalinnskudd må knyttes opp til / fordeles på deltakerne. det må være en fordeling på 100% på hver av de kontiene som har saldo. Dennne fordelingen gjøres i menyen Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd.

Denne menyen har 3 ulike skillekort med ulike funksjoner:

Skillekort Privatuttak som styrer alle konti for bevegelser i egenkapitalen som ikke gjelder kapitalinnskudd.

Skillekort Kapitalinnskudd som styrer de kontiene for innbetalt kapital og tilbakebetaling av innbetalt kapital som krever styring på kvartal for personlige eiere og beregning av skjermingsgrunnlag.

Skillekortet Kvartalsfordeling som styrer oppsett av kvartalsfordeling for konti som inngår i skillekortet Kapitalinnskudd.

Privatuttak-funksjonen

Denne funksjonen må fordele alle privatuttakskonti mellom eierne i form av at kontiene fordeles etter andel av konti ved at eierne tilordnes kontiene sli kat 100% av saldoen på kontoen er fordelt mellom eierne.

Kontiene kan også fordeles beløpsmessig.

Kontiene kan også fordeles med en kombinasjon av beløp og prosent på en slik måte at nøyaktig hele saldoen på kontoen er fordelt mellom eierne.

Det finnes følgende funksjoner og muligheter i denne hovedfunksjonen:

Vis / skjul nullandeler.

Vis andeler sortert pr konto og deretter pr eier.

Vis andeler sortert pr eier og deretter pr konto.

Ekspandere alle eiere / alle konti.

Trekk sammen alle eiere / alle konti

Angi om man bruker resultatkonti som privatuttakskonti (89-serien) eller bruker balansekonti som privatkonti (20-serien).

Fordeling av konti likt mellom eiere

Fordeling av konti etter eierandel

Sett andel lik eierandel på denne kontoen på denne eieren

Sett andel lik eierandel på alle konti på denne eieren.

Funksjonen viser også beløpene på den enkelte kontoen, der positivt er debet-beløp og negativt er kredit-beløp.

Kvartalsfordeling

Denne funksjonen har betydning for alle standardkonti for innbetalt kapital eller tilbakebetaling av innbetalt kapital. Disse kontiene har standardkonti i 20-serien lik 2011 - 2014 og i 89-serien lik 8911-8914.

Funksjonen anvendes til å sette default kvartalsfordeling på kontiene, der gyldige valg er:

Manuell fordeling (skriv inn beløp på kontoen for hvert kvartal)

Tilordne beløp til kvartal 1

Tilordne beløp til kvartal 2

Tilordne beløp til kvartal 3

Tilordne beløp til kvartal 4

Standardverdiemn Ufordelt til 4. kvartal, verdien angir at man ikke har tatt stilling til fordelingen og vil gi valideringsmelding dersom det finnes personlige eiere i selskapet.

Funksjonen har ikke særskilt betydning, men styrer standardverdier på skillekortet Kapitalinnskudd, men alle styringer som er angitt i funksjonen Kvartalsfordeling, kan overstyres på den enkelte eier på den enkelte konto i kapitalinnskudd-funksjonen.

Den kvartalfordeling som er angitt, anvendes for å fastsette kvartal for innbetalt kapital til anvendelse for beregning av sjablon-fordelt innbetalt kapital ved beregning av skjermongsgrunnlag.

Kvartalsfordeling har kun betydning for personlige eiere, da det kun er disse som har beregning av skjermingsgrunnlag på RF-1221/RF-1233 (for ANS, DA mv) eller RF-1228/RF-1235 (gfor KS mv) Deltakeroppgaver.

Funksjonen viser også beløpene på den enkelte kontoen, der positivt er debet-beløp og negativt er kredit-beløp.

Kapitalinnskudd-funksjonen

Denne funksjonen anvendes på samme måte som privatuttaksfunksjonen (se ovenfor) for å fordele kapitalinnskudd og tilbakebetaling av innskutt kapital mellom eierne.

I tillegg til dette, har denne funksjonen oversikt over kvartalsfordeling av innskudd og tilbakebetaling for korrekt utfylling av skjermngsgrunnlag for den enkelte eier (kun personlige eiere har skjermingsgrunnlagsberegning).

Kvartalsfordelingen settes opp for den enkelte konto i funksjonen kvartalsfordeling (se over), men kan overstyres på den enkelte eier på den enkelte konto.

Funksjonen viser også beløpene på den enkelte kontoen, der positivt er debet-beløp og negativt er kredit-beløp.

Det finnes følgende funksjoner og muligheter i denne hovedfunksjonen:

Vis / skjul nullandeler.

Vis andeler sortert pr konto og deretter pr eier.

Vis andeler sortert pr eier og deretter pr konto.

Ekspandere alle eiere / alle konti.

Trekk sammen alle eiere / alle konti

Angi om man bruker resultatkonti som privatuttakskonti (89-serien) eller bruker balansekonti som privatkonti (20-serien).

Fordeling av konti likt mellom eiere

Fordeling av konti etter eierandel

Sett andel lik eierandel på denne kontoen på denne eieren

Sett andel lik eierandel på alle konti på denne eieren.

Overstyre angitt kvartalsfordeling på en konto for en eier.

Funksjonen viser også beløpene på den enkelte kontoen, der positivt er debet-beløp og negativt er kredit-beløp.