Skjevdeling av egenkapital

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Skjevdeling av egenkapital

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I menyen Firma > Firmaopplysninger Skillekort Andre opplysninger Felt Skjev egenkapital finnes det et valg for om egenkapitalen skal være skjevdelt .

Dersom skjevdeling ikke finnes, kan skjevdeling av egenkapitalen slås av.

Dersom skjevdeling er slått på, vil RF-1215 Selskapsoppgave ANS del IV Skjevdeling av egenkapital bli fylt ut.

Dersom skjevdeling av egenkapital er slått av, er det også viktig at privatuttak er fordelt med %-andel av hver konto lik eierens eierandel for alle privatuttakskonti i menyen Firma > Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd.  Hvis denne fordelingen derimot ikke blir korrekt, må følgende gjøres:

Aktivisere skjev egenkapital i menyen Firma > Firmaopplysninger Skillekort Andre opplysninger Felt Skjev egenkapital.