Standardkonti for privatuttak og kapitalinnskudd

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Standardkonti for privatuttak og kapitalinnskudd

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende STD-konto for privatkonti i resultatregnskapet finnes:

8911KAPITALINNSKUDD KONTANTER
8912KAPITALINNSKUDD EIENDELER
8913 UTTAK INNBETALT KAPITAL KONTANTER
8914 UTTAK INNBETALT KAPITAL EIENDELER
8915 ANDRE ENDR. I INNBETALT KAPITAL
8920PRIVATUTTAK
8923 UTTAK AV ANLEGGSMIDLER
8924 UTTAK AV VARER OG TJENESTER
8925 EGEN BOLIG I NÆRINGSBYGG
8927 LYS OG VARME PRIVAT
8928 PRIVATE TELEFONKOSTNADER
8929 DIVERSE ANDRE PRIVATE UTGIFTER
8930 SKATTER
8931 FORSKUDDSSKATT
8932 TILLEGGSFORSKUDD/RESTSKATT
8957 FRADR.FØRT BRUK PRIVATBIL
8958 ØVRIGE EGENKAP.TRANS.
8975 PRIVAT BRUK AV NÆRINGSBIL
8976 PREMIE TIL TILL.TRYGD SYKEPENGE
8977 PREMIE TIL EGEN SYKE/ULYKKESFOR

 

Resultatkonti som privatuttakskonti krever ikke motkonti i resultat.

 

Følgende STD-konto for privatkonti på balansekonti finnes:

2011KAPITALINNSKUDD KONTANTER
2012KAPITALINNSKUDD EIENDELER
2013 UTTAK INNBETALT KAPITAL KONTANTER
2014 UTTAK INNBETALT KAPITAL EIENDELER
2015 ANDRE ENDR. I INNBETALT KAPITAL
2056 INNSKUDD EIENDELER
2057 PRIVAT BRUK AV FIRMABIL
2058 ØVRIGE EGENKAP.TRANS.
2060 PRIVATKONTO
2057 PRIVAT BRUK AV FIRMABIL
2058 ØVRIGE EGENKAP.TRANS.
2060 KONTANTUTTAK
2063 UTTAK AV ANLEGGSMIDLER
2064 UTTAK AV VARER/TJENESTER
2065 EGEN BOLIG I NÆRING
2067 LYS OG VARME PRIVAT
2068 PRIVATE TELEFONKOSTN.
2069 DIVERSE ANDRE PRIVATUTG
2070 SKATTER
2071 FORSKUDDSSKATT
2072 TILLEGGSFORSKUDD/RESTSSKATT
2075PRIVAT BRUK AV NÆRINGSBIL
2076 PREMIE TIL TILL.TRYGD SYKEPENGE
2077 PREMIE TIL EGEN SYKE/ULYKKESFOR

Programmet gir beskjed via valideringsmeldinger dersom det ikke eksisterer motkonto for privatuttak.