Skjemaopplysninger - Deltaker

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Skjemaopplysninger - Deltaker

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Oversikt over skjemaopplysninger-funksjonene finnes under Skjemaopplysninger-funksjonen.

Her vises opplysninger om fordeling av skattepliktig formue og skattepliktig resultat som blir fordelt på de enkelte eierne.

postene blir beregnet, man kan også overstyres her.