Skjemaopplysninger-funksjonen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Skjemaopplysninger-funksjonen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaopplysningsfunksjonen aktiviseres fra menyen Eiere > Eieropplysninger funksjonsknapp Skjemaopplysninger.

Skjemaopplysninger har følgende skillekort som varierer etter oppsett av firmaopplysninger:

Overstyr (Avkrysning i firmaopplysninger for )

Her kan verdier til RF-1233 Deltakeroppgave ANS overstyres. Alle verdier i dette skillekortet er automatisk beregnet.

Splittfaktorer ((Avkrysning ikke foretatt i firmaopplysninger for )

Her registreres opplysninger om splitting av eiendelsposter, gjeldsposter, inntekt og kostnad ved overføring av opplysninger til Visma Finale Skatt. Skillekortet har kun aktualitet dersom det er mer enn en eier i selskapet, f.eks. ved ektefellefordeling av inntekt m.m.