Forlodd utdeling

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Forlodd utdeling

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Forlodd utdeling av egenkapital betyr at en, flere eller alle deltakere får utdelt godtgjørelse i beløp før resultatet fordeles etter eier- eller resultatandel.

For å aktivisere funksjonen for forlodd utdeling, må det i menyen Firma > Firmaopplysninger > Skillekort Andre opplysninger > felt Forlodd  være avkrysset .

Forlodd utdeling kan i Visma Finale Årsoppgjør foretas for følgende typer godtgjørelser:

Arbeidsgodtgjørelse (STD-konto 5600).

Kapitalinntekt (STD-konto 8158).

Leie av driftsmidler (STD-konto 6441).

Lott til deltakere i aktivt fiske (STD-konto 5601).

Det forutsettes i Visma Finale Årsoppgjør at forlodd utdeling blir kostnadsført på en konto med en STD-konto som angitt ovenfor.

Saldoen på kontiene skal ikke registreres som ikke fradragsberettiget kostnad på næringsoppgaven. De registrerte beløpene blir lagt til i RF-1221 Deltakeroppgave.

Beløp i forlodd utdeling skal registreres for hver eier i menyen Firma > Eiere > Eieropplysninger ved bruk av funksjonsknappen Forlodd. Registreringen foretas pr eier, og følgende bilde framkommer:

Registrering kan foretas med beløp eller formel i venstre felt og høyre felt viser beløpet som blir registrert som forlodd. Gyldig formel for å hente verdi fra konto er KTO5600 for å hente verdi på denne eieren fra konto nummer 5600. Ved bruk av formel, må hver eier ha egen konto for hver type forlodd utdeling som er aktuell for eieren.

Forlodd utdeling av arbeidsinntekt

Ved forlodd utdeling av arbeidsinntekt som registreres i forlodd-bildet, vil utdelingen komme med på automatisk framkomme i RF-1221 Deltakeroppgave ANS post 102b og RF-1221 Deltakeroppgave ANS post 104a (Personinntekt arbeidsgodtgjørelse).

Forlodd utdeling av kapitalinntekt

Ved forlodd utdeling av arbeidsinntekt som registreres i forloddbildet, vil utdelingen legges til automatisk i RF-1221 Deltakeroppgave ANS post 102a Andel av overskudd/underskudd.

Dersom beløpet som overføres til RF-1221 Deltakeroppgave ANS post 102a skal overstyres, kan dette gjøres i bildet Skjemaopplysninger.

Forlodd utdeling for leie av driftsmidler

Ved forlodd utdeling for leie av driftsmidler som registreres i forloddbildet, vil utdelingen legges til automatisk i RF-1221 Deltakeroppgave ANS post 102a Andel av overskudd/underskudd som et tillegg til beløpet som framkommer fra RF-1215 post 205 multiplisert med eierandel.

Dersom beløpet som overføres til RF-1221 Deltakeroppgave ANS post 102a skal overstyres, kan dette gjøres i bildet Skjemaopplysninger.

Forlodd lott fra deltakelse i aktivt fiske

Forlodd arbeidsinntekt for lott fra aktivt fiske, hentes automatisk fra RF-1213 Lottskjema post 120 dersom eierens fødselsnummer fremkommer på skjema RF-1213 likt med eierregisteret og dersom det i skjema RF-1213 er angitt at lotten kommer fra et ansvarlig selskap.