Avslutning-menyen i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > Meny-orientert hjelp for FINALE Rapportering >

Avslutning-menyen i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette dokumentet veileder deg i de funksjoner som avviker fra menyen i FINALE Årsoppgjør. Hjelp til funksjoner som er sammenfallende mellom FINALE Rapportering og FINALE Årsoppgjør finner du her.

Følgende menypunkter gjelder skatteberegning og ligningsdokumenter, og finnes derfor ikke i FINALE Rapportering:

Avslutning > Saldoavskrivninger

Avslutning > Spes. av ligningsdok.

Avslutning > Skatteberegning

Følgende menypunkter finnes i FINALE Rapportering, og er ikke tilgjengelig i FINALE Årsoppgjør:

Avslutning > Beregne vareforbruk

I tillegg finnes det funksjonsforskjeller mellom FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering for øvrige menypunkter. Disse funksjonsforskjellene er beskrevet i dokumentene nedenfor:

Avslutning > Beholdningsvurdering

Avslutning > Tidsavgrensning

Avslutning > Regnskapsmessig avskrivning

Avslutning > Garantiavsetning

Avslutning > Avsetning tap på fordringer

Avslutning > Disponering