Beholdningsvurderinger i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Avslutningsfunksjoner > Beholdninger >

Beholdningsvurderinger i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen beholdningsvurderinger benyttes til justering av varebeholdninger til opptalt verdi. Denne funksjonen har følgende funksjonalitet:

Hver beholdningskonto kan angis med en verdi etter beholdningsvurderinger for hver periode, og differansen mellom råbalanse inklusive tilleggsposteringer blir postert mot beholdningskontoens motkonto.

Funksjonen har følgende skillekort:

Posteringer

Her registreres hvilke beholdningskonti som skal være med i beholdningsvurderingsfunksjonen sammen med motkonto i resultatregnskapet.

Skattemessig verdi

Skillekortet har ingen funksjonalitet for FINALE Rapportering

Periodisering

Her registreres regnskapsmessig verdi for hver periode for hver regnskapslinje.

FRAMGANGSMÅTE:

Registrere hvilke konti som skal være med i beholdningsvurderingsfunksjonen:

a.Velg skillekortet Posteringer og trykk på knappen Ny beholdningsvurdering for å opprette kontoen.
b.Deretter registreres kontonummeret i kontonummerfeltet på linjene som framkommer.
c.Registrer motkonto i motkontofeltet. Dette kontonummeret skal være beholdningsendringskontoen i resultatregnskapet.

Det som er registrert her, vil bli tatt vare på av programmet, og er en engangsoperasjon for hver beholdningskonto. Data kan senere endres. Dersom en konto ikke skal være med i funksjonen, merkes kontolinjen først, og deretter trykkes Slett beholdningsvurdering.

Registrere utgående saldo for regnskapsperioden:

a.Velg skillekortet Periodisering
b.Registrere utgående beholdning i aktuell regnskapsperiode.