Beholdningsjusteringer i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Avslutningsfunksjoner > Beholdninger >

Beholdningsjusteringer i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det finnes 2 forskjellige metoder for beholdningsjusteringer i FINALE Rapportering.

Beholdningsvurderinger:

Her registreres utgående beholdning i beløp, og beholdningskontoen blir justert til registrert verdi.

Beregne vareforbruk:

Her registreres varesalgskonto og varekjøpskonto sammen med bruttofortjenesteprosent. Varebeholdningen justeres med det beløpet som er nødvendig for å oppnå korrekt bruttofortjenesteprosent.

Det er viktig at samme beholdningskonto ikke blir benyttet i begge funksjonene. Det er videre viktig at beholdningsendringskonto i den ene funksjonen ikke blir benyttet i den andre funksjonen også, da dette vil skape feilaktige resultater.

Det betyr at i disse funksjonene under ett ikke skal være registrert samme konto to ganger. Det er imidlertid mulig å ha samme beholdningsjusteringskonto i begge funksjonene dersom ikke en beholdningsjusteringskonto også blir benyttet som varekjøpskonto også.