Beregne vareforbruk i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Avslutningsfunksjoner > Beholdninger >

Beregne vareforbruk i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen for å beregne vareforbruk foretar ut fra oppgitt bruttofortjenesteprosent og en oppgitt salgskonto og varekjøpskonto en beholdningskorreksjon som tilleggspostering.

Funksjonen benytter følgende opplysninger for beregning av varelagerendring:

Salgskonto

100%-verdien som anvendes  i bruttofortjenesteberegningen kommer fra salgskontoen.

Kjøpskonto

Denne kontoen benyttes for å beregne differanse mellom varekjøp og vareforbruk i angitt periode.

Beholdningskonto

Denne kontoen benyttes til posteringskonto for differanse mellom varekjøp og vareforbruk.

Beholdningsendringskonto

Denne konto benyttes til posteringskonto for differanse mellom varekjøp og vareforbruk, kontoen må ikke være samme konto som kjøpskonto.

Bruttofortjenesteprosent

Oppgis i heltall slik at 15% registreres med tallet 15,00. Bruttofortjenesten regnes i % av salgsinntektene.

Opptalt (måned/år for siste vurdering)

Oppgis i formatet mm/åååå. Beløpet som hentes fra kjøps- og salgskonto beregnes til differansen mellom saldo i inneværende periode og saldo i perioden oppgitt i dette feltet. Dersom feltet er blankt, vil dette av programmet bli oppfattet som FOREGÅENDE PERIODE.

Dersom programmet brukes for hver periode, og periodens posteringer også blir POSTERT i regnskapssystemet, vil det være korrekt å benytte foregående periode som opptalt periode, dvs. at feltet også kan være blankt.

Dersom man IKKE posterer etterposteringene fra FINALE Rapportering i regnskapssystemet, vil det være korrekt å benytte periode 12 i foregående år som sammenligningsgrunnlag i feltet "Opptalt".

Dette kan illustreres slikt (avslutning kvartalsvis):

Første periode (03/2001) vil være den samme i begge tilfeller:

med følgende registrering i FINALE Rapportering:

Neste periode (06/2001) kan registreres på 2 forskjellige måter avhengig av hvorvidt posteringer fra foregående periode (03/2001) er bokført i regnskapet eller ikke.

Alternativ 1, posteringer fra foregående periode er bokført i regnskapssystemet:

med følgende registrering i FINALE Rapportering:

Alternativ 2, posteringer fra foregående periode er IKKE bokført i regnskapssystemet:

med følgende registrering i FINALE Rapportering:

Varekjøpskonto som beholdningsendringskonto:

Det er også mulighet for å benytte varekjøpskontoen som beholdningsendringskonto.

Dersom man benytter varekjøpskontoen som beholdningsendringskonto, må følgende hensyntas:

Dersom man i feltet "Opptalt" registrerer foregående periode (eller lar feltet være blankt), er det viktig at beholdningsendringene fra foregående periode også blir bokført i regnskapssystemet, slik at råbalansen for denne perioden inkluderer foregående periodes beholdningsendringer.

Dersom man ikke bokfører foregående periodes beholdningsendringer i regnskapssystemet, må feltet "Opptalt" inneholde periodeangivelse for siste periode i foregående regnskapsår.

Ved varierende bruttofortjeneste fra periode til periode:

Dersom bruttofortjenesten varierer fra en periode til neste, bør følgende hensyntas ved registrering i vareforbruksberegningen:

Dersom man bokfører beholdningsendringene fra posteringsjournalene til FINALE Rapportering for hver periodeavslutning i regnskapssystemet, kan man gjerne bruke varekjøpskontoen som beholdningsendringskonto.

Dersom man registrerer bruttofortjenesteprosenten for den siste perioden, må man la feltet "Opptalt" være blankt eller ha periodereferanse til foregående periode.

Dersom man registrerer bruttofortjenesteprosenten på totalbasis for hele året, må man i feltet "Opptalt" legge inn siste periode i fjor.

Dersom man IKKE bokfører beholdningsendringene fra posteringsjournalene til FINALE Rapportering for hver periodeavslutning i regnskapssystemet, må bruttofortjenesten registreres med gjennomsnitt hittil i år, og feltet "Opptalt" må inneholde perioden for siste periode i fjor.