Tap på fordringer i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Avslutningsfunksjoner >

Tap på fordringer i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Til forskjell fra FINALE Årsoppgjør, registreres beløp i tap på fordringer på de enkelte regnskapsperioder i FINALE Rapportering. Dette registreres på skillekortet Periodisering Kundefordringer og Periodisering andre fordringer.

 

Se også:

Tap på fordringer generelt