Disponeringer i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > De enkelte funksjonene i FINALE Rapportering > Avslutningsfunksjoner >

Disponeringer i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Disponeringsfunksjonene i FINALE Rapportering har samme funksjonalitet som i FINALE Årsoppgjør.

Vær imidlertid oppmerksom på at skatteberegning ikke blir foretatt i FINALE Rapportering, slik at det om ønskelig må foretas en manuell avsetning til skattekostnader.

Det anbefales at posteringer i regnskapssystemet ikke inkluderer disponeringer fra FINALE Rapportering, eller at disse tilbakeføres ved avslutning av neste periode og eventuelt ved årsavslutningen i FINALE Årsoppgjør.

Se også:

Disponeringer generelt