Konto-menyen i FINALE Rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Funksjoner som er spesielle for FINALE Rapportering > Meny-orientert hjelp for FINALE Rapportering >

Konto-menyen i FINALE Rapportering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette dokumentet veileder deg i de funksjoner som avviker fra menyen i FINALE Årsoppgjør. Hjelp til funksjoner som er sammenfallende mellom FINALE Rapportering og FINALE Årsoppgjør finner du her.

Innholdet på konto-menyen i FINALE Rapportering er det samme som i FINALE Årsoppgjør.

Det er imidlertid funksjonsforskjeller i enkelte funksjoner i de enkelte menyene. Disse funksjonsforskjellene er beskrevet nedenfor under disse hjelpeemnene:

Spesielle funksjoner i Rediger kontoplan i FINALE Rapportering.

Om funksjonen Redigere avsluttede perioder i FINALE Rapportering.

Om funksjonen Redigere budsjett i FINALE Rapportering.

Se også:

Oversikt over kontoplan-funksjoner

Funksjoner under redigering av kontoplan

Innlesing av kontoplan/saldotall

Konsistenskontroll av kontoplanen

Hva er en standardkonto?

Om lenking av konti