Første gangs bruk av programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Første gangs bruk av programmet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende emner finnes om første gangs bruk av programmet:

Installasjon og fastsettelse av datakatalog

Opprette selskap og kontoplan

Konti nødvendig for korrekt funksjonalitet

Periodelengde og regnskapsperiode