Installasjon og fastsettelse av datakatalog

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Første gangs bruk av programmet >

Installasjon og fastsettelse av datakatalog

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her er en beskrivelse av fremgangsmåte for å ta i bruk programmet:

Installere programmet og foreta første gangs oppstart

Finn et klientområde (katalog på disk) for lagring av klienter (eventuelt bruke SQL-database hvis du har lisens til dette).

Velg klientområdet i klientoversikten i menyen Firma > Åpne.

Registrere byråinformasjon i menyen Tilleggsfunksjoner > byråopplysninger

Registrere lisensnøkkel i menyen Hjelp > Registrere lisens

Angi midlertidig arbeidskatalog i klientoversikten (menyen Firma > Åpne).

Når dette er gjort, er du klar til å bruke programmet.