Opprette selskap og kontoplan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Første gangs bruk av programmet >

Opprette selskap og kontoplan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Opprette selskap:

Selskap opprettes med å trykke på verktøyknappen Nytt selskap.

Her skriver du inn klientnummer, navn og adresse.

Du må videre velge kontonummerlengde før kontoplanen opprettes og saldotall leses inn.

Etter at dett er registrert, trykker du på verktøyknappen Opprett selskap og du er klar til å arbeide med selskapet.

Opprette kontoplan

Etter at du har opprettet selskap, må du opprette konsernets kontoplan. Dette kan gjøres på flere forskjellige måter:

Bruke Finale Standard Kontoplan som konsernets kontoplan:

Dette gjøres på følgende måte: Du velger menyen Konto > Redigere kontoplan og bruker verktøyknappen Opprette standard kontoplan og kontoplanen er ferdig opprettet.

Opprette kontoplan fra et annet konsern:

Dette gjøres på følgende måte: Du velger menyen Konto > Redigere kontoplan og bruker verktøyknappen Legg til kontoer fra klient. Her får du opp et bilde der du må velge klientkatalog, og deretter velge klient.

 

Opprette kontoplan fra et annet selskap (ikke konsern):

Dette gjøres på følgende måte: Du velger menyen Konto > Redigere kontoplan og bruker verktøyknappen Legg til kontoer fra klient. Her får du opp et bilde der du må velge klientkatalog, og deretter velge klient.

Opprette kontoplan manuelt:

Du kan opprette konserrnets kontoplan ved å opprette en og en konto med funksjonen Ny konto og opprette kontiene en og en.

Opprette kontoplan ved innlesing av saldotall

Du kan opprette kontoplanen første gang du leser inn saldotall ved at du angir kontonumre under innlesing av saldotall på de underliggende selskapene.